Ana Sayfa


Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

KAPAK DAHİL 144 PDF SAYFASI. İADE YOKTUR. SATİS SONRASI SİZE OTOMATİK SATİS GERCEKLESTİ E-MAİLİ GELECEK VE KİTAP 24 SAAT İÇİNDE E-MAIL İLE GONDERİLECEKTİR. SORU VE SORUNLARINIZ İCİN info@sunlanguage.org adresine yazabilirsiniz.

Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

Gerçek tarihi merak edenlere, Atatürk'ün izinden gidilmiş olsa tarihte neler bulunurdu sorusuna yanıt olabilecek bir kitap.

Atatürk'ün izinden giderek yazdığım dört kitaplık serinin ilki olan bu kitabı ilk kez 2016 Aralık'ta Amazon'da İngilizce e-kitap olarak yayinladim. 2018 Aralık'ta ilk yayınlamasından geçen iki yılda yazdıklarımı doğrulayan genetik çalışmaların sonuclarini kitabin sonuna 3 bölüm ekleyerek güncelledim. Türkçe olarak yayına hazırladığım bu kitap en güncelidir, bazı güncel ilaveler ve bir iki yerde sadeleştirme yapılmış halidir.

Atatürk'ün izinden gidilmiş olsa neler bulunurdu? Bu sorunun yanıtını kitabımda bulacaksiniz. Türkiye'deki sosyal alan akademisyenlerinin (tarih, dil, arkeoloji vs.) hemen hepsinin cahillikleri ve/veya Atatürk'e ihanetleri ortaya çıkmasın diye bahsetmedikleri, son 20 yıldır dünyada yayınlanan ve BATI akademisyenlerini şaşkınlığa düşüren arkeogenetik gerçekleri, 2019 yılındakiler dahil, bu kitapta bulacaksiniz. Aslinda bunlardan sadece bir ikisi (onlarca var) Turkiye'de Odatv tarafından da yayınlandı ama hiçbiri üzerine yazı yazan olmadı. Daha da önemlisi bu verileri Türkiye yaşayanlarına ileten de yok, bahsi bile geçmiyor halbuki bunlar BATI'nın en önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinin yayınları, Harvard ABD, Max Planck Almanya, Kopenhag üniversitesi Danimarka vs.

Bu durum kısmen Turkiye'de bu verileri anlayan ve profesorler, doktoralilar dahil, yorumlayan akademisyen olmadığı için, ancak asıl çıkarlarına uymadığı için. BATI'nın yalanlarini yayanlarin, sözde milliyetçi, sahte Atatürkçü özde BATIcı palavralarla göz boyayanların gerçeklerin ortaya çıkmasından memnun olmaması, foyalarının meydana çıkmasıdır.

Çok ilginç bir bilgi vereyim, ama en az bunun kadar ilginç baska gerçekler de ortaya çıktı: örneğin Antik Yunan medeniyetinin kurucularının Yunanistan'ın yerlisi olmadığı.

Karitiana
Wikimedia resmi Karitiana Yerlileri Brezilya Amazonlarında yaşayan sayıları 300 civarında olan bir gruptur. Tüm diğer Amerika Yerlileri (Kızılderililer) gibi Sibirya'dan Bering Boğazı sular altında kalmadan önce (MÖ 10000) yürüyerek Amerika kıtasına göç etmişlerdir.

Batılı akademisyenleri şok eden gerçek ise Karitiana yerlilerinin akrabalarının kalıntılarının Türklerin yurdu olarak bilinen Orta Asya ve Kafkasya'daki mezarlarda ortaya çıkmasıydı, hem de Bronz Çağında (MÖ 3000-1000)!

Haritada görelim:

harita

Atatürk'ün Sümerler Orta Asya'dan göç etmiş Türklerdir demiş olmasıyla, Güneş dil teorisi ve tarih çalışmalarıyla alay edenler, Kızılderili dillerinin Türkçeyle ne alakası var diyenler utançlarından kızarmazlar buna eminim. Atatürk'ün zamanında üniversitelerimizde ders vermek için konuk ettiği ünlü Fransız antropolog, dilbilimci George Dumezil Güney Amerika seyahatinde Quechua yerlilerinin dillerinin Türkçeye benzediğini öne sürmüş ve bu konuda bir makale yazmıştı. Bu gerçeği Türkiye'de kim biliyor? Neden sahte Atatürkçü akademisyenler, yazarlar anlatmıyor?

KİTAPTAN İLK SAYFALAR AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR:

İçindekiler

Türkçe Güncellenmiş Yayına Önsöz 8
2019 İçin Önsöz 9
Önsöz 11
Giriş 13
Sümer Uygarlığının Keşfi 15
Sümerler kimdi ve nereden geldiler? Komşuları kimlerdi? 16
Batı Sosyal Araştırmaları ile ilgili problemler, özellikle de Sümer araştırmalarındaki problemler 19
Gerçek Sümer Sorunu 21
Atatürk'ün Güneş Dil Teorisi 22
Modern insanlar Sibirya Altay dağlarında Denisova'lar ve Neandertaller ile karıştı 24
Sibirya'dan Kuzey, Orta ve Güney Amerika'ya: Amerikan Yerlileri 25
Sibirya'dan Avrupa'ya 26
Sibirya'dan Güneybatı Asya'ya (Orta Doğu) ve Kuzey Afrika'ya 26
Göbeklitepe, 12,000 yıllık Göbeklitepe dünyanın ilk kutsal yeri (tapınak) 29
Avcı-toplayıcılar neden Göbeklitepe'yi inşa ettiler? 29
Göbeklitepe'de Boğalar 31
Göbeklitepe'nin Taş Totem Direği ve Dünyanın En Eski Ahşap Totemi olan Rusya'daki Shigir Idol 32
Sümerliler ve Mısırlılar neden piramitleri inşa etti? 34
Zigguratlar Sümerlerin Basamaklı Piramidleri 34
Medeniyetler kuran Sümerler, nereden geldi? 35
Lapis Lazuli, Akik ticareti/taşınma yolları 37
Kurganlar Üzerine Kısa Bilgi 38
Altay dağ silsilesi, Sibirya, Türklerin anayurdu 38
Yazılı kanıt 39
Türk Sibirya ve Orta Asya Mitolojisinde Dağlar 40
Dingir/Tengri Sümer Türklerinin Gök Tanrısı 42
Şamanlık ve Sümer efsaneleri 44
Sümer Yaşam Ağacı, Türk Dünya Ağacı, ve Şamanizm 46
Sümer Mitolojisi Türk Mitolojisi karşılaştırması 48
Tekerlek hemen hemen aynı zamanlarda Sümer, Hindistan, Orta Avrupa ve Kafkasya'da belirdi. Peki, kim icat etti? 50
Sümer Yer Adları 58
Sümerler kendilerini neden Kara Başlılar olarak adlandırmıştı? 59
Sümer / Subar / Sibir / Sibirya / Çuvaş 60
SÜMER – TÜRK KÜLTÜREL, SOSYAL, ARKEOLOJİK, EKONOPOLİTİK KARŞILAŞTIRMALAR 61
Sümer Toplumunda Kadının Rolü 62
Sümer Aile Yaşantısı 63
Türklerde Devlet Kurma Geleneği 64
Genetik Veriler 66
Sulama Kanalları 68
Yedi 69
SÜMER TÜRKLERİYLE BAĞLANTILI İNSANLAR VE UYGARLIKLAR 71
Ğat (Ğut) / Hatti / Hittite 72
Ğut / Gut / Guti / Gutian / Kut / Got / Goth 76
Hurri diye bilenen uygarlık Ğur – Uğur - Oğur – Oğur Türkleridir! 78
Yanlış adlandırılmış Hurriler! 79
Hu yerine Uğ; Huur yerine Ğur/Uğur 80
Yunan Uygarlığının Sümer, Uğur (Hurri), Hatti,Sibirya/Avrasya Bozkır kökenleri: Minos, Miken ve Klasik Yunan 83
Avrupa'nın ilk Çiftçileri 85
Olimpos Dağı ve Oniki Olimposludan İlyada, Odysseus, Athena, Ege ve Avrupa kelimelerine 86
Eski Yunanca büyük ölçüde Yunanca öncesi bir dil üzerine kuruludur. 87
Eski Yunan Uygarlığı Üzerindeki Sümer Etkisi 87
Sümer mitolojisi Yunan mitolojisini etkiledi 88
Yunan Miken Uygarlığı 89
Yunan Minos ve Ğur / Hurrian ilişkileri 90
Eski Yunan ve Etrüsk uygarlıkları arasındaki bağlantılar 91
Uğurlar / Gur (Hurrian) Yunan Uygarlığı'nın kurucuları mı? 91
Ğaz / Gaz / Kassite / Kas / Gas / Oğuz 92
Oğoğuğuz(ut) / Hiksos 95
ĞuzĞut (İskit) 98
Turuk (Turukku veya Turukkean yerine) 102
Elam (Önceleri Anaerkil Toplumdu) 105
Macarca – Sümerce bağı 107
Sümer Türkçesi 118
Mesnetsiz İddia: “Sümerce İzole bir Dildir” 119
Eklemeli Diller 124
Gizemli Eski Kuzey Avrasyalılar (ANE) 131
Eski Kuzey Sibiryalılar 132
2017 ve 2018 Yıllarında Çığır Açan Genetik ve Arkeolojik Araştırmalar 134
Güney ve Orta Asya'nın Genomik Oluşumu 134
Kazakistan'daki Botai uygarlığı tarafından atın evcilleştirilmesi 136
5000-6000 yıl önce İran - Orta Asya 137
Tacikistan'daki Sarazm Antik Kenti Sümer Uygarlığının İlk Merkezi 138
Sümerlerin dini sembollerinden Lapis Lazuli 139
Sümer Uruk Genişlemesi ve Uruk Yerleşimleri 141
Yunanistan'daki Minos uygarlığı Uğur / Sümer göçlerinin sonucudur 143
Atatürk'ün Güneş Dil Teorisi yaşıyor 144

Türkçe Güncellenmiş Yayına Önsöz

Atatürk, 1930'larda “Sümerler, Orta Asya'dan Mezopotamya'ya göç eden Türklerdir” dedi.

Hemen hiç kimse inanmadı, inanmıyor.

Atatürk Güneş Dil Teorisi'ni ortaya attı, “Türkçe ilk dil veya diğer dillere etki etmiş ilk dillerden biridir” dedi.

Kimse inanmadı, inanmıyor.

Birkaç kişilik çok çok küçük bir istisnayı saymazsak durum bu.

İşin daha da kötü tarafı inandığını söyleyen çok küçük bir azınlık da hem bilgisiz hem de konuyu araştırmak istemeyen, hatta olumsuz algı oluşturmak isteyen, hamasi nutuk atma meraklısı kişiler.

Halbuki Atatürk yıllarını verdi Türk tarihi ve dili üzerine çalışmalarına. Bundan bile bahsedilmez.

Türkiye'nin haline bakın, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetle alakası var mı? Dil ve tarih çalışmalarından bahsetmiyorum, devrimlerinden bahsediyorum, altı ok ilkesinden bahsediyorum, “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir”, “Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir” diyen devrimci kurucumuzdan bahsediyorum.

Mesele Atatürk'ün tarih ve dil çalışmalarına inanıp inanmama meselesi değil, araştırma yapma veya yapılmış araştırmaları merak edip okuma meselesi.

Araştırmalarıma başlamadan önce tarihe merakım ortalama bir okur kadardı. Atatürk'e güvendim, bu çalışmalara yedi senemi verdim.

Bu kitaptaki bilgiler, kendi buluşlarıma ilaveten, dünya çapında tanınmış dergilerde yayınlanan 2019 itibarıyla en son genetik araştırmalar dahil, son 160 yılda yayınlanan pek çok makale ve kitap referanslarının üzerine inşa edilmiştir. Dünyada bu bilgileri bir arada kullanan başka bir kitap yok, hatta buradaki araştırmaların çoğu henüz kitaplarda yer almıyor, Batı basınında bazıları sürpriz başlıkları altında yer buldu.

İlgili okurları bu kitaptaki bilgileri araştırmaya ve doğrulamaya davet ediyorum; yerli yabancı tarih, arkeoloji, antropoloji vs. alanlarında çalışan tüm akademisyenlere rahatlıkla önerebilirsiniz.

İyi okumalar.

Mehmet Kurtkaya Istanbul, 15.12.2019

2019 İçin Önsöz

Birkaç gün içinde yıl sona eriyor ve 2019'un ekonomik ve sosyal hastalıklara daha fazla gerçek ve daha fazla insan merkezli çözümler getireceğine eminim.

Bu kitabı Aralık 2016'da ilk kez yayınladığımda, kitabımın dünyadaki tarih kitaplarını değiştireceğini ümit ettiğimi yazmıştım.

Bugün, son iki yılda yayınlanan genetik çalışma sonuçlarının araştırmamı ve yazılarımı doğruladığını söylemekten mutluluk duyuyorum. O tarihten bugüne üç kitap daha yayınladım: "Sun Language Theory Proven! The birth of Civilizations and Languages" -Güneş Dil Teorisi Kanıtlandı! Dillerin ve Uygarlıkların Doğuşu- (Ocak 2017), "The origins of Ancient Greece, the Etruscans and Rome-“ -Antik Yunan'ın Kökenleri, Etrüskler ve Roma” (Mart 2018) ve "English was Turkish, Sümerian roots of Indo-European Languages" -İngilizce Türkçeydi: Hint Avrupa dillerinin Sümer kökleri "(Aralık 2018).

Arkeogenetik cephesinde (insan kemiklerinden elde edilen genetik verilerle yapılan çalışmalar), son iki yılda tarih kitaplarını değiştireceği kesin olan birçok çığır açıcı çalışma yayınlanmıştır. Bunlar arasında, Sibirya Üst Paleolitik (Taş Devri) insanları olan, 2000'lerde yapılan arkeogenetik araştırmalardan önce varlığı bilinmeyen ve ilk bulunduğunda gizemli bir topluluk olarak bahsedilen "Eski Kuzey Avrasyalılara" ilişkin araştırma sonuçları, Yunan uygarlığının kökenleri, Roma'yı kuran Etrüskler ve ayrıca Türkiye / Anadolu, İran, ve Orta Asya bölgeleri arkeogenetik çalışmaları bulunmaktadır.

İlk genetik kanıtları 24.000 yıl öncesine dayanan ve artık anavatanının bu kitapta önerdiğim alan olduğu bilinen gizemli Eski Kuzey Avrasyalıların (İngilizcesi Ancient North Eurasian, kısaltması ANE) genetik izi İran, Kafkaslar, ve Orta Asya'da bulundu. Bu izlerden bazıları, M.Ö. 3000’de dünyanın ilk büyük uygarlıklarının geliştiği, yaklaşık olarak Sümerlerle başlayan Bronz Çağı’na tarihlenmektedir. Bu genetik çalışmalar, yayınlanmalarından çok önce bu kitapta varlığını ortaya koyduğum Sibirya'dan Orta Asya'ya, Yakın Doğu'ya, Avrupa'ya ve Sibirya'dan Amerika kıtasına göçleri de doğruladı!

Yerleşik bilgileri değiştiren bir örnek ile başlayalım. Her şeyden önce, Yunanistan'ın ilk büyük uygarlığı olan Minos'un (Başlangıcı MÖ 2900) Türkiye / Anadolu'dan göç etmiş, ve bir kısmının ataları Kafkasya ve İran'dan gelen insanlar tarafından kurulduğu görülmüştür. Böylece, Yunan uygarlığının yerleşik Neolitik tarım toplumu tarafından değil, göçmenler tarafından kurulduğu kanıtlandı.

Bu durum antik kentlerinin bazılarının "barbarlar" (yabancılar) tarafından kurulduğunu iddia eden eski Yunan tarihçilerinin ifadeleriyle de uyumlu bir durum. Bu göçmenlerin kimliği, kültürleri ve dilleri bu kitapta bulunabilir. İkincisi, Klasik Yunan medeniyeti de dahil olmak üzere, Yunan mitolojisi ve medeniyetini derinden etkilediği bilinen Miken Yunan (Başlangıcı 1700-1600BC) uygarlığının, aynı Minos uygarlığını kuranlar gibi Türkiye / Anadolu'dan göç etmiş, bazılarının ataları Kafkasya ve İran'da bulunan insanlara ilaveten, ataları Sibirya / Avrasya Bozkırlarından gelen insanlar tarafından kurulduğu ortaya konmuştur.

Bu durum, üniversitelerde Antik Yunan ve Roma tarihi dersleri veren hocalar ve Yunan uygarlığının yerli olduğunu iddia edenler için şok edici olmalı.

Bunlar, bu çalışmalardan önce yayınladığım Antik Yunan uygarlığı ile ilgili yazılarımı doğrulayan genetik olarak kanıtlanmış gerçekler! Son 150 yılda yayınlanmış olan arkeoloji, mitoloji ve dil alanındaki verilere, kitabın yayınlandığı tarihte bilenen genetik bilgileri, ve kendi bulgularımı harmanlayarak Antik Yunan uygarlığını kuran toplulukların isimlerini vermiştim. Batı Akdeniz'e geçelim.

İspanya ve İspanya'nın Balear Adaları'ndaki (Ibiza, Mallorca ve diğerleri), Italya ve Italya'nın Sardunya ve Sicilya adalarındaki mezarlardan elde edilen genetik veriler, bu insanlardan bazılarının da, tıpkı daha önce gösterdiğim gibi, 4000 yıl önce Akdeniz'de uzun mesafe deniz göçlerini kanıtlayan İran'la ilişkili bir kökene sahip olduğunu gösterdi! Hem modern hem de eski İtalyan popülasyonları ile ilgili genetik araştırmaların yanı sıra İtalyan ve Türk sığırlarının genetik karşılaştırması da dahil olmak üzere bu çalışmalar Etrüskler ve Antik Roma'nın kökenleri hakkındaki kitabımda ortaya koyduğum bulguları doğruladı.

Arkeeologlar dahil akademisyenleri şaşkınlığa sürükleyen, bazılarına "mevcut kitaplar yerine yenileri yazılmalı" dedirten başka şoke edici genetik haberler de vardı, örneğin, Britanya Adaları Neolitik nüfusunun yerini kökleri Avrasya Bozkırlarında olan "Bell Beakers" (Çan biçimli çömlek kültürüne sahip topluluklar)'ların alması.

Genetikçiler, her fırsatta ve her seferinde arkeologların ve tarihçilerin ana akım metinlerine meydan okudular ve bu metinleri çoğunlukla yalanladılar. Aynı hazin durum ana akım dilbilimciler için de geçerlidir. Bilim her zaman şirket propagandasını yener. Söylemeye gerek yok, tek başına genetik bilimi kültürler ve diller hakkında gerçekten önemli olan hiçbir şey söylemiyor. Toplulukların göçleri, savaşları, kaynaşmaları, hastalıkların (mikropların) yayılması hakkında bilgi veriyor. Bazen genetikçiler, arkeolog ve dil alanı uzmanları ile birlikte çalışıyor.

Kitaplarım, genetik verileri diğer verilerle birlikte kullanarak bu uygarlıkları kuran insanların kim oldukları, kültürleri ve dilleri hakkında bilgiler veriyor. Son yayınlanan çalışmalardan, kitabımın içeriğini teyit eden genetik ve arkeolojik verileri kullanarak yazdığım üç yeni bölümü kitabın en sonuna ekledim, Böylece okuyucunun karşılaştırması ve onaylaması daha kolay olacak.

Mehmet Kurtkaya, İstanbul, 16 Aralık 2018

Önsöz

Neden Sümerler ve Mısırlılar piramit inşa ettiler?

Tekerleği kim icat etti ve nerede icat edildi?

Sümerler kimdi?

Neden kendilerine “kara kafalı” insanlar diyorlardı?

Diğer eski uygarlıkları nasıl etkilediler?

Modern dillerimiz, modern yaşamımız da dahil olmak üzere Mısır, Indus Vadisi (Hindistan), Antik Yunan, Roma dahil eskisiyle yenisiyle uygarlıkları nasıl etkilediler? Bunların hepsi cevaplandırılmayı bekleyen önemli sorular, ancak önce sorulması gereken bir soru var: Sümerler nereden geldi?

Sümerler, Mısırlılar ve Eski Yunanlılar dahil tüm önemli eski uygarlıkların "birdenbire" ortaya çıktığı söylenir! İlginç bir şekilde, "birdenbire", Batı tarih kitaplarında ve akademik çevrelerinde kullanılan bir leitmotivdir. Kim bilir, belki de dünyada “birdenbire” denilen bir bölge vardır ve Batı akademisyenlerinin anlatmaya çalıştığı budur. Ancak, eski uygarlıkların köklerine işaret eden yadsınamaz fiziksel kanıtlar var. Sadece bu da değil, 19. yüzyıldan beri Batı'da Sümerlerin kökenlerine işaret eden kitaplar da var. Ne yazık ki, bunlardan herhangi bir yerde nadiren bahsedilir! Burada hafızalardan silinmiş, tarih ve tarih kitaplarında kaybedilen şeyleri bulacaksınız, ama tarihe gömülmüş olanlar sunduğum kanıtların sadece bir bölümü. Bu kitap Sümerlerin kökleri üzerine şimdiye kadar yayınlanan en geniş analizdir!

Ayrıca Sümerce-Türkçe karşılaştırmaları üzerine 160 yıllık literatüre kendi araştırmamı, bulgularımı, kanıtlarımı ve önerilerimi ekledim. Bu kitap umarım dünyadaki tarih kitaplarını değiştirecek. Sümer ve Mezopotamya çiviyazısıları genel olarak Elam, İskit, Hatti, Hitit, Turuk, Hurri, Guti, Oğuz ve Oğur uygarlıkları, Hyksos hakkında da bilgi verir. Sümer eserleri ve mitolojisi eski Mısır ve Yunanistan'ın köklerine de işaret ediyor! Bazı Batılı akademisyenler tarafından yayınlanmış Antik Yunanistan ve Mısır üzerindeki Sümer etkisinin bazı kısımlarını ele alan az sayıda makale ve kitap var, ancak hiçbiri insan medeniyetinin köklerinin büyük resmini tanımlamıyor. Bu noktada, tarihçi olmadığımı söylemeliyim ve bu durum bana gerçeği aramayı istememde ve bulmamda çok yardımcı oldu! Neyse ki, yalnız değilim.

İnternette, tarih araştırması da dahil olmak üzere çok çeşitli sosyal konularda akademisyenlerden daha iyi analizler sağlayan birçok Batılı ve Doğulu amatör araştırmacı ve blogcu gördüm, çünkü bu öncelikle bir niyet meselesi.

Bu işe nasıl başladım?

Beş yıl önce (2011) Sümer kökenleri ile ilgilenmeye başladım. Sümer medeniyetinin Dünyadaki ilk büyük medeniyet olduğunu biliyordum ve Sümerlerle ilgili olarak, Sümerler hakkında, Türkiye'de son Sümer Kraliçesi olarak adlandırılan asırlık Muazzez İlmiye Çığ'ın bir kitabını okumuştum, ama bu kadardı bilgim. Sümer medeniyetini biliyordum, kökenlerini bilmiyordum. Tarih, antropoloji ve toplumların basit avcı-toplayıcı gruplardan günümüzün karmaşık ekonopolitik sistemlerine doğru nasıl evrildiğine dair genel bir ilgi duyardım, farklı konularda yazılar okurdum. Kesinlikle devrimci bir dil teorisi olan Atatürk’ün Güneş Dil teorisini, ve bu teorinin ikizi olan Türk Tarihi tezini de duymuştum. Bu teoriler büyük ölçüde Sümerlerin Türk olmasına, aynı zamanda Türk-Maya karşılaştırmalarına da dayanmaktadır. Gerçek Atatürkçüyüm ve onlarca yıl boyunca, Batılı eğitim almış "sahte haber/fake news" gazetecilerinin, Wall Street bankalarının kumanda ettiği Türk medyasının, Batı devşirmesi akademisyenlerin ve bunları takip edenlerin Güneş Dil teorisiyle dalga geçtiğini gördüm. Bu durum, benim için teorinin doğru olabileceğinin bir göstergesiydi. Yine de, sadece bir göstergeydi, kanıtı değil! Tarihi bir sinema salonunu Wall Street bankacılarının ve onların yerli işbirlikçilerinin arazi spekülasyonu amaçlı yıkımından kurtarmak için 2010 yılında kampanya başlatmış bir eylemciydim. Ayrıca film eleştirilerinden kapitalizmi sonlandırma konusuna geniş bir yelpazede yazılar yazmıştım.

Beş yıl önce, Sümerlerin kökeni hakkında bir tartışma dikkatimi çekti. Hangi makalenin ilgimi çekdiğinden emin değilim ama boş zamanlarımda internette Sümer ve Türk tarihi ile ilgili şeyler aramaya başladım. Ardından, Haziran 2013'te Muazzez İlmiye Çiğ, “Sümerler Türklerin bir Koludur” isimli bir kitap yayınladı. Bu kitabı okuduktan sonra, konuyla gerçekten ilgilenmeye başladım ve Sümer kökenleri ve Sümer'in diğer antik medeniyetlerle olan ilişkilerini daha derin incelemeye karar verdim. Beni 5000 yıl önce yaşamış Mezopotamya'daki Sümer'e, Eski Mısır, Eski Yunanistan, Hindistan, Afganistan, Babil, Rusya'daki Ural Dağları, Gut, Hitit, Türkiye'deki Hurri, İran'daki Elam'a (İran'da yaşamış ve belki de Amazonların öncülleri olan uygarlık) götüren bir bilgi yolculuğuna çıktım. Orta Amerika’daki Mayalara ve listede yer alan Sümer öncesi tek medeniyet olan 12 bin yıl önce yapılmış Göbeklitepe’ye. Hatta Rusya'daki Sibirya'ya bile. Yaklaşık 4 yıl sonra, işte sonuç.

Not: Bu kitap, Sümerlerin kökenlerinin şimdiye kadar yapılan en geniş kapsamlı analizidir. Son 160 yılda Sümerce-Türkçe karşılaştırmalarıyla ilgili yayınlanan kitapların ve makalelerin bir listesini ve Eski Yunanistan'ın en muhtemel kurucuları olan Gur (Hurriler) dahil olmak üzere çok az incelenen Sümer komşularına dair bazı temel önerileri içermektedir. Bu nedenle, mümkün olduğunca çok sayıda yan araştırma alanı önerirken, önemli ipuçları üzerinde çalışmak için gayret gösterdim. Bu kitaptaki bölümlerden bazıları, konunun geniş bir analizinden ziyade, daha fazla araştırma için bir yön sağlamak üzere yazılmıştır. Eski yazılı kayıtlarda ve arkeolojik kalıntılarda köklerimizi aramak sadece büyüleyici bir hobi değil, aynı zamanda gerçeği arayıştır.

Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

KAPAK DAHİL 144 PDF SAYFASI. İADE YOKTUR. SATİS SONRASI SİZE OTOMATİK SATİS GERCEKLESTİ E-MAİLİ GELECEK VE KİTAP 24 SAAT İÇİNDE E-MAIL İLE GONDERİLECEKTİR. SORU VE SORUNLARINIZ İCİN info@sunlanguage.org adresine yazabilirsiniz.

My Latest Book!
English was Turkish

English was Turkish: Sumerian roots of Indo-European Languages

Amazon Kindle - PaperbackAmazon Kindle
Amazon Kindle -Ilk yayınlanma: Aralık 2019 SumerianTurks