Ana Sayfa


Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

KAPAK DAHİL 144 PDF SAYFASI. İADE YOKTUR. SATİS SONRASI SİZE OTOMATİK SATİS GERCEKLESTİ E-MAİLİ GELECEK VE KİTAP 24 SAAT İÇİNDE E-MAIL İLE GONDERİLECEKTİR. SORU VE SORUNLARINIZ İCİN info@sunlanguage.org adresine yazabilirsiniz.

Göbeklitepe, Sümerler ve Sibirya'dan, Orta Asya'dan göçler


Image by Teoman Cimit

Gobeklitepe Images from Wikimedia

Göbeklitepe, 12,000 yıllık Göbeklitepe dünyanın ilk ritüel yeri (tapınak)

Göbeklitepe, Türkiye'nin güneydoğu şehri Şanlıurfa yakınlarındaki bir tepenin üstüne inşa edilmiş, dünyanın en eski tapınağıdır. Güneyindeki Sümer topraklarından uzak değildir. Ancak bu iki uygarlık arasında yaklaşık 6000 yıl var. Bu uygarlıklar arası bağ kurmak için çok uzun bir süre gibi görünüyor. Ancak yine de durumu tüm verileri kullanarak değerlendirmeliyiz. Göbeklitepe, Sümer'den binlerce yıl önce Sibirya, Orta Asya ve Urallardan farklı yönlere doğru yapılan göçler hakkında bazı ipuçları verebilir mi? İki kültür arasında benzerlikler var mı?

Göbeklitepe'nin varlığının Sümerlerin kökenleri için bir ek (gereksiz olsa bile) kanıt olabileceği düşünülebilir mi? Sümer çok daha gelişmiş bir medeniyetti, ancak Göbeklitepe kabartmaları ile Sümer kabartmaları ve tabletleri arasında çarpıcı benzerlikler bulunabilir! Sümerlerin, Göbeklitepe'nin yarı göçebe avcı-toplayıcılarının bazı inançlarını miras aldıkları ya da geliştirdikleri açıktır.

Ayrıntılara girmeden önce, önce tapınağın konumuna bakalım. Tapınak bir tepenin üstünde yer alır! Bu bize dağa benzeyen yapılar olan Sümer Zigguratları ve Mısır piramitlerini hatırlatıyor! Sümer Zigguratları ve Göbeklitepe Tapınağı arasında ilk anda kimsenin fark etmediği ya da önem vermediği büyük bir benzerlik var: Sümer basamak piramitlerinde gördüğümüz bu devasa taşları toplamak, sürüklemek ve kabartmaları yapmak için muazzam insan gücü, yetenekli ve uzmanlaşmış emek ve sosyal koordinasyon gerekiyordu. Mısır piramitlerinde ise çok daha fazlası!

Bu kadar büyük sosyal girişimlerin sosyal yönleri ve sonuçları yeterince tartışılmamıştır. Göbeklitepe'yi sosyal sınıfları olan ya da en azından şaman ve şeflerin bulunduğu, güçlü manevi / dini inançlara sahip bir toplum inşa etmiş olmalı. Hatta tek bir toplum veya topluluktan ziyade farklı kabilelerden, gruplardan bir araya gelen insanlar bütünü. Avcı-toplayıcılar neden Göbeklitepe'yi inşa ettiler? Gerçeğe dayalı bir cevap bulmak için Avrasya'nın diğer bölgelerindeki avcı-toplayıcı topluluklardan bilinen bilgileri, ve ilk büyük uygarlık Sümeri kullanmalıyız.

Evet, binlerce yıl bu iki uygarlığı birbirinden ayırıyor, ancak Avrasya'daki Sümer devletleri kurulana kadar Neolitik yaşamda önemli bir uygarlık değişikliği olduğuna dair bir gösterge yok. Asıl devrim tarım ve hayvancılık toplumuna geçişle yaşanıyor, ki bu başlangıç Göbeklitepe civarında gerçekleşiyor ve hemen ardından da Göbeklitepe'nin üstü toprakla örtülerek terkediliyor. Bu terkedişin nedeni hakkında farklı hipotezler mevcut. Bu devrimle birlikte şehirler kurulmaya başlanıyor. İşte bu devrimin yaşanmasında Göbeklitepe'deki insanların inançlarının, sosyal yaşam tarzının temel rolü var. Sonra şehirler inşa edilmeye başlanıyor, Yakın Doğu Orta-Asya, Avrupa ve diğer yerlerde. 6000 yıl öncesine geldiğimizde Sümer şehir devletleriyle uygarlık bir sıçarama yapıyor. Doğada olduğu gibi bu devrim de evrimle içiçe gelişen bir sürecin sonucu.

Gelişmeler, özellikle Orta-Asya,'da, Altay dağlarından Urallara kadar birikir. Farklı topluluklar Orta Asya şehirlerinde avcı toplayıcılarla, göçebe ve yörüklerle kaynaşır ve kozmopolit Orta Asya şehirleri oluşur. Ancak medeniyet sıçraması Sümer ile olur! Sümer'le aynı zamanlarda Iran'da Elam, Hindistan-Pakistan Indus Vadisi şehirleri ortaya çıkar. İnsanlığın asıl bilişsel, manevi sıçraması Avrasya'da son 50,000 yılda görülür. Sosyal tabakalaşmanın tarımdan önce başladığını biliyoruz. Aslında, toplumsal tabakalaşma, binlerce yıl boyunca göçebe Türk kabilelerinde ve avcı-toplayıcı topluluklarda da vardı. Sibirya'da bazı Türk kabilelerinin aynı zamanda göçebe ve yerleşik yaşamları vardı. Göbeklitepe ve Sümer arasında inanç dünyası ve ritüelleri arasında bir benzerlik olmasını beklemeliyiz çünkü Paleolitik ve Neolitik dönemde (12.000 yıldan uzun bir süre) Avrasya ve Amerika'nın hemen her yerinde bilinen avcı toplayıcı toplumların inançlarının benzerlerinin ve Şamanist uygulamaların Sümer Türklerinde de olduğunu biliyoruz. Kademeli piramitler ve piramitler inşa etmenin efsanevi, manevi ve kültürel nedenleri vardır . Göbeklitepe bölgesini, benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmak için Sümer Zigguratları, eserleri ve tabletlerinden aldığımız engin bilgilerle karşılaştırmalıyız. İnsanlığın 300.000 yıl süren yolculuğu, özellikle son 40-50.000 yılda yaşanan olağanüstü değişiklikler hayvan durumundan insan durumuna geçiş olarak görülebilir.

Sümer'de bile, insanları, özellikle efsaneleri yoluyla, daha geniş bir hayvan yaşamının parçası olarak görüyoruz. Sümer kabartma, heykel ve silindir mühürlerindeki hayvanlar, Sümer'deki tanrıları temsil ediyordu, örneğin boğa başı güneş ve gök tanrılarını temsil ediyordu. Öyleyse, Göbeklitepe ile çalışırken, Göbeklitepe'nin Sümer'den farklı olarak avcı-toplayıcı bir dini toplum olduğunu göz önünde bulundurarak, inançları hakkında daha iyi bir sonuca varmak için Sümer'den geriye doğru dönerek araştırma yapmalıyız. Göbeklitepe sütunlarındaki hayvanlar Avrasya ve Kuzey Amerika'da görülen kabile birliklerinin totemleri, aynı zamanda o zamanki manevi inançların da temsilcisi olabilir. Göbeklitepe'de kazılan üst katman, Stonehenge gibi dairesel bir düzende, ve 10.000 yıl öncesinden, 4-5 metre yüksekliğinde T şeklinde taş sütunlar içermektedir.

Bazı arkeoloji uzmanları bize bu yapının gökyüzü / güneş gözlemi ile ilgili olduğunu söylüyorlar. Doğru olabilir, ancak Göbeklitepe halkı gökyüzünü bugünün astronomlarının yaptığı gibi izlemiyor olmaları nedeniyle bu gözlem hikayenin sadece bir parçası.

Dairesel taş sütun düzenlemeleri muhtemelen güneşi temsil eder. Bölgede bulunan bir taş yüzük aynı zamanda güneşi veya dolunayı da temsil ediyor olabilir. Doğada tek sabit mükemmel daire güneş! Eğer durum buysa, bu bizim için gökyüzüne doğru yeni bir pencere açar! Muhtemelen Göbeklitepe bir gök gözlemevi ve Sümer'de olduğu gibi güneş / gökyüzü tanrılarına inandıkları bir tapınaktı! Tapınağın tepe üzerine inşa edilmesi, ve dev dikey konumda taşlar bulunması da, kendilerinden çok sonra bölgeye gelen Sümerlerde Ziggurat olarak kendini göstermiş olabilir.

Ayrıca Göbeklitepe sütununda yer alan bazı semboller, güneş ve ay sembolleriyle ilgili olabilir. Sümer ve Akkad silindir mühürleriyle karşılaştırılması gerekir.


Image by Nicholas Guerrin

Göbeklitepe, Sümer ve Maya medeniyetlerinde tanrıların el çantaları Taş kabartmalarda çok ilginç bir ayrıntı, Göbeklitepe (12.000 BP), Sümer (6.000 BP) ve Maya (5.000 BP) kabartmalarında görebildiğimiz “tanrıların el çantası”dır.

Bu medeniyetleri yapan insanlar aynı olmalı ya da en azından kültürel kökenleri aynı olmalı! Bütün bunlar görünüşte birbiriyle bağlantılı olmayan uygarlıkları Sibirya'dan bilinen göçlerle birlikte değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. El çantası bir çocuğu, muhtemelen bir oğlu veya gökten / güneşten gelen bilgileri temsil edebilir. Bir cevap bulmak için Sümer efsanelerine daha yakından bakmak gerekir.

Yazının devamını kitabımda bulabilirsiniz.

Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

Sümer Türkleri: Uygarlığın Sibirya'dan Mezopotamya'ya Yolculuğu

KAPAK DAHİL 144 PDF SAYFASI. İADE YOKTUR. SATİS SONRASI SİZE OTOMATİK SATİS GERCEKLESTİ E-MAİLİ GELECEK VE KİTAP 24 SAAT İÇİNDE E-MAIL İLE GONDERİLECEKTİR. SORU VE SORUNLARINIZ İCİN info@sunlanguage.org adresine yazabilirsiniz.

My Latest Book!
English was Turkish

English was Turkish: Sumerian roots of Indo-European Languages

Amazon Kindle - PaperbackAmazon Kindle
Amazon Kindle -Ilk yayınlanma: Aralık 2019 SumerianTurks